Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana

Actes del V Congrés de la CCEPC

Director de l'edició: Ignasi Cuadros i Vila

Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana

Vols tastar-lo?

Afegir al cistell

Preu: 20,00€

Col·lecció: Publicacions CCEPC, núm. 4

ISBN: 978-84-9791-293-8

Nombre de Pàgines: 464

Nombre d'il·lustracions: 115

Mides: 17 x 24 cm

Enquadernació: En rústica

Data primera edició: Desembre del 2006

Compartir aquesta pàgina a:

Paisatge, territori i societat a les terres de parla catalana

Actes del V Congrés de la CCEPC

Director de l'edició: Ignasi Cuadros i Vila

Actualment el paisatge està assolint reconeixement com a objecte d’interès social, que es tradueix en iniciatives socials i polítiques que contribueixen a la seva millora i valoració com a patrimoni col·lectiu. L’objectiu del congrés va ser obrir el ventall d’aproximacions vers el paisatge, tant en l’eix dels àmbits científics i tècnics d’estudi, com en l’eix de les pràctiques professionals dels congressistes, per tal d’abastar la diversitat d’àmbits i escales existents. El congrés i aquestes actes s’adrecen tant al col·lectiu de membres i col·laboradors dels centres i instituts d’estudis, o d’associacions afins, com a tota la comunitat científica i tècnica organitzada al voltant de les universitats, altres institucions acadèmiques o altres activitats professionals.

Editat per: Ignasi Cuadros i Vila

Director de l'edició: Ignasi Cuadros i Vila

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. El 6 de juny de 1992, a Vic, va constituir-se la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Actualment en formen part més de vuitanta centres de diversos indrets dels Països Catalans, des d’organismes dependents de diverses administracions públiques, fins a centres dinàmics, locals o comarcals. Des del primer moment es va proposar que unes de les funcions de la CCEPC havia de ser organitzar periòdicament congressos que permetessin aprofundir en determinades línies de recerca. L’any 1994, a Lleida, es va celebrar el primer: “Moviments socials i dinàmica associativa”. El segon congrés, “Franquisme i transició democràtica a les terres de parla catalana”, va tenir lloc a Palma l’any 1997. El tercer congrés es va celebrar a Barcelona l’any 2001 sota el títol “Fonts orals. La investigació a les terres de parla catalana”. El 2004, la CCEPC va organit-zar el seu quart congrés “Església, societat i poder” a Vic els dies 20 i 21 de febrer. El cinquè congrés, “Paisatge, territori i societat”, les actes del qual es recullen en aquesta publicació, es va celebrar a Maó els dies 14, 15 i 16 d’octubre de 2005.