Obrers comunistes

El PSUC a les empreses catalanes durant el primer franquisme (1939-1959)

Antoni Lardín i Oliver

Obrers comunistes

Vols tastar-lo?

EXHAURIT

Preu: 18,20€

Col·lecció: El Tinter, núm. 78

ISBN: 978-84-9791-325-6

Nombre de Pàgines: 144

Mides: 17 x 24 cm

Enquadernació: En rústica

Data primera edició: Desembre del 2007

Compartir aquesta pàgina a:

Obrers comunistes

El PSUC a les empreses catalanes durant el primer franquisme (1939-1959)

Antoni Lardín i Oliver

Aquest llibre s’inscriu en el marc d’una historiografi a sobre l’antifranquisme que està avui necessitada d’una nova empenta. I ho fa ocupant-se dels principals protagonistes de l’oposició a la dictadura, els comunistes. Cal apuntar, a més a més, el nombre limitat d’investigacions rigoroses sobre el PSUC —i el PCE—, sobre l’organització que pot ser considerada com el “partit de l’antifranquisme”. La continuada activitat, de la fi de la guerra civil a la transició a la democràcia, la nombrosa militància, en termes relatius, és clar, i ateses les condicions de persecució i clandestinitat, el decisiu paper en els moviments socials que van erosionar profundament la dictadura des de l’inici de la dècada dels anys seixanta i les propostes polítiques fi - nalment assumides per la major part de l’antifranquisme, com la “reconciliació nacional” i el “pacte per la llibertat”, converteixen els comunistes en els actors principals en la lluita per la recuperació de la democràcia. Aquest llibre constitueix, en definitiva, una valuosa aportació al coneixement de la història del PSUC i dels treballadors catalans i de les seves condicions de vida en aquell “temps de silenci”, de misèria i d’opressió en el qual, tanmateix, alguns homes i dones no van voler resignar-se i van intentar —i ocasionalment van aconseguir— fer sentir la seva veu.

Antoni Lardín i Oliver

Antoni Lardín i Oliver (Barcelona, 1965) és doctor en Història Contemporània per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i membre del Centre d’Estudis de les Èpoques Franquista i Democràtica (CEFID). Les seves investigacions estan dirigides a l’estudi del Partit Socialista Unificat de Catalunya (PSUC) durant el franquisme. Ha publicat articles a les revistes L’Avenç, Hispania Nova i Historia del Presente . Entre les seves obres destaquen els llibres Josep Fortuny i Torrents. Una biografia política (2000) (en col·laboració amb Joan Corbalán) i Activitats comunistes clandestines. Sumari de la causa 555-IV-1951 contra Gregorio López Raimundo i altres lluitadors antifranquistes (2006). Ha col·laborat també en les obres col·lectives Catalunya durant el franquisme. Diccionari (2006) i Alcaldes i alcaldesses del Vallès Oriental (segle XX). Diccionari biogràfic (2006).