La repressió franquista a la Ribera d’Ebre (1938-1945)

Josep Recasens Llort

La repressió franquista a la Ribera d’Ebre (1938-1945)

EXHAURIT

Preu: 18,00€

Col·lecció: El Tinter, núm. 43

ISBN: 978-84-96035-69-0

Nombre de Pàgines: 312

Mides: 17 x 24 cm

Enquadernació: En rústica

Data primera edició: Setembre del 2003

Compartir aquesta pàgina a:

La repressió franquista a la Ribera d’Ebre (1938-1945)

Josep Recasens Llort

En aquest llibre, l’autor, amb un criteri imparcial, tracta d’introduir-se en el context dels represaliats de la comarca en temps del franquisme; la qual cosa, per motius diversos, fins avui no havia estat possible. La consulta dels expedients li ha donat una visió més realista dels fets, que sovint eren distorsionats. La tasca d’investigació ha estat lenta i feixuga; els entrebancs per accedir a les fonts documentals sembla que a poc a poc se superen. Les diverses acusacions que sofriren els encausats han estat el fil conductor dels guanyadors, que, moltes vegades, sense escoltar les opinions dels “perdedors”, els jutjaren i, en els casos extrems, els condemnaren a la pena capital. És molt difícil dir qui tenia raó. L’autor afirma que de cada encausat en concret es podria portar a terme un extens treball. Esperem que el temps, que tot ho cura, posi cada situació al lloc que li pertoca.

Josep Recasens Llort

És de la Conca de Barberà. Ha dedicat la major part de la seva vida laboral al vessant pedagògic, a part de desenvolupar serveis i activitats de diversa índole. Les publicacions que ha portat a terme en el decurs d’aquest temps han estat encaminades a la investigació històrica; entre les quals destaquen: Blancafort, aproximació geogràfico-històrica (1986), Blancafort, aspecte social: 1800-1912 (1992), Guia turística de la Conca de Barberà (1996), Blancafort a partir dels noms passats i presents (2000), La repressió franquista a la Conca de Barberà (1939-1945). Documents per al seu estudi (2000), L’anomenat “Año de la Victoria” a la Conca de Barberà en l’aspecte polític, sociocultural i econòmic (2001, premi Aires de la Conca), La repressió franquista a la ciutat de Reus (1939-1950) (2003) i La repressió franquista a la Ribera d’Ebre (1938-1945) (2003). A més, en fase d’impressió, s’hi poden afegir La repressió franquista a la ciutat de Tarragona i La repressió franquista a la comarca del Tarragonès. Els treballs que realitza actualment són dedicats a la recerca d’aquests mateixos temes a la resta de les comarques de la província de Tarragona. D’altra banda, com a membre del Grup de Renovació Pedagògica MATESMI, ha portat a terme treballs sobre l’adaptació de l’euro en la vida pràctica.

Recull de premsa

La repressió franquista a la Ribera d’Ebre (1938-1945) (Índice Histórico Español)