Del Paradís a la Nació. La muntanya a Catalunya

Segles XV-XX

Francesc Roma i Casanovas

Del Paradís a la Nació. La muntanya a Catalunya

Afegir al cistell

Preu: 17,80€

Col·lecció: Antines, núm. 9

ISBN: 978-84-97910-81-1

Nombre de Pàgines: 280

Mides: 17,4 x 24 cm

Enquadernació: En rústica

Data primera edició: Octubre del 2004

Compartir aquesta pàgina a:

Del Paradís a la Nació. La muntanya a Catalunya

Segles XV-XX

Francesc Roma i Casanovas

Aquesta obra estudia la representació de les muntanyes de Catalunya durant els segles XV-XX, prenent com a punt de partida la Teoria de la Mediança proposada per Augustin Berque. Temàticament es divideix en dos grans blocs. En el primer d’ells es tracta la imatge de les muntanyes durant l’edat moderna, quan aquestes generalment eren ignorades o temudes. En la segona part es planteja la nova imatge que a partir de l’edat contemporània varen anar adquirint aquestes realitats geogràfiques, sobretot a la llum del fet regionalista català. L’estudi posa el seu èmfasi en les relacions paisatgístiques que es puguin extreure de les representacions de la muntanya, perquè considera que el canvi més important en la història ecosimbòlica de la muntanya a Catalunya es lliga a la seva representació en tant que paisatge. Entre l’edat mitjana i el segle XX, la muntanya a Catalunya ha viscut un canvi espectacular pel que fa a la seva representació. De ser un lloc horrorós i vinculat al sagrat ha passat a convertir-se en un paisatge sublim compost per alguns indrets on es poden trobar els trets més essencials de la nacionalitat catalana. Aquest procés va començar a Montserrat i va ser continuat per altres massissos.

Francesc Roma i Casanovas

Francesc Roma i Casanovas (Sant Martí de Centelles, 1963) va estudiar història contemporània i sociologia. A principis dels anys noranta va començar a investigar la història de l'excursionisme a Catalunya i després va seguir amb l'estudi de la muntanya des del punt de vista de la nova geografia cultural. En el transcurs d'aquesta recerca va doctorar-se en geografia, primer a la Universitat Autonòma de Barcelona i després a l'École des Hautes Études en Sciencies Sociales de París. De les seves darreres publicacions cal destacar Llegendes de la natura (2002), El paradís indicible. La representació de Montserrat a l'edat moderna (2002), Aproximació a la història de l'excursionisme terrassenc (2001), Els Pirineus maleïts. Natura, cultura i economia moral de les societats dites i tradicionals (2000), i Salvador Llobet i Reverter: la geografia entre ciència i passió (2000).