Cristianisme i cristiandat

Josep Gil i Ribas

Cristianisme i cristiandat

Vols tastar-lo?

Versió electrònica

Afegir al cistell

Preu: 20,30€

Col·lecció: Història del pensament cristià, núm. 2

ISBN: 978-84-9791-578-6

Nombre de Pàgines: 336

Mides: 17 x 24 cm

Enquadernació: En rústica

Data primera edició: Febrer del 2010

Compartir aquesta pàgina a:

Cristianisme i cristiandat

Josep Gil i Ribas

Aquest llibre és el segon d’una col·lecció que duu per títol Història del pensament cristià. Aquí, l’autor, sense oblidar les dades que permeten reconstruir els fets de l’època, fa el seguiment del pensament cristià des de finals del segle I fins a la “invasió dels bàrbars”, un recorregut que queda refl ectit bàsicament en els textos de la “patrística”. Tanmateix, l’autor creu necessària una refl exió prèvia sobre la cristiandat, la qual respon a l’experiència històrica del cristianisme, que va començar amb la “conversió” de l’emperador Constantí i que ha durat fi ns pràcticament als nostres dies. presentar amb esperit crític la història del pensament cristià, situat en les coordenades de religió, fe, teologia, cultura i Església, i sempre dependent dels fets històrics. El text mostra el naixement del pensament cristià i vol respondre a la pregunta de com s’arribà a la formulació de la divinització de Jesús. L’autor analitza els testimonis d’una fe i d’una cultura que, tot i pertànyer al judeocristianisme, s’obriren a l’ecumene del món grecoromà, on arrelarà el missatge evangèlic i on naixerà pròpiament aquest pensament.

Josep Gil i Ribas

Josep Gil i Ribas (Reus, 1928) és prevere de Tarragona. Llicenciat en Teologia per la Universitat Gregoriana de Roma, va ampliar estudis a Alemanya i es doctorà el 1982. Ha exercit la docència a la Facultat de Teologia de Catalunya, a Deusto, a Tolosa de Llenguadoc i a altres centres superiors de Colòmbia. És membre numerari de la Reial Acadèmia de Doctors de Catalunya. Ha publicat, entre altres llibres, Signes de pertinença a l’Església; Evangeli i home d’avui; Els nostres morts no envelleixen; Escatologia; La benaurança del cel i l’ordre establert; De la «nosa» a la «nostàlgia» de Déu; Cartes a Laura; L’esperança que no mor; Jesús, Fill de Déu i germà dels homes, i Al principi hi hagué la dona.

Recull de premsa

Josep Gil i Ribas firma els dos primers llibres d'una col·lecció religiosa de Cossetània (diari El Punt)

Josep Gil: "En aquests llibres que presento hi dic el que jo penso sobre el pensament del cristianisme" (Sala de premsa de Cossetània)

Dos nous llibres de Josep Gil i Ribas (Joan Boronat / setmanari Catalunya Cristiana)