Cap a la prevenció de riscos a l'escola

Jordi Longás Mayayo

Cap a la prevenció de riscos a l'escola

Vols tastar-lo?

Afegir al cistell

Preu: 13,20€

Col·lecció: El Tinter, núm. 115

ISBN: 978-84-9791-854-1

Nombre de Pàgines: 192

Nombre d'il·lustracions: 11

Mides: 17 x 24 cm

Enquadernació: En rústica

Data primera edició: Febrer del 2011

Compartir aquesta pàgina a:

Cap a la prevenció de riscos a l'escola

Jordi Longás Mayayo

La Llei orgànica de prevenció de riscos laborals, promulgada al mes de novembre del 1995, va incorporar al marc normatiu espanyol l’obligació per a les empreses de fer prevenció dels accidents i les malalties laborals. No posem en dubte que en els anys transcorreguts el compromís amb la seguretat i la salut per part de les administracions, les empreses i els treballadors ha crescut enormement al nostre país, tot i que encara resta un bon camí per recórrer. La cultura de la prevenció i la preocupació per la salut laboral no és exclusiva del sector productiu i industrial, sinó que també afecta les empreses del sector serveis i, concretament, les escoles. Aquestes tenen una singularitat especial: entre els seus “recursos humans” hi han de comptar els professionals que hi treballen i també els alumnes. La legislació no preveu clarament aquesta doble realitat: la dels professionals —docents i no docents— i la dels alumnes, i, per la singularitat dels riscos laborals de la docència, tampoc no disposem en l’actualitat de gaires referents ni experiències que els abordin. Per això, sense pretendre ser un tractat de prevenció a l’escola, aquest llibre recull un material divers orientat a respondre algunes qüestions clau sobre la prevenció dels accidents i la millora de la salut dels docents i dels alumnes. És una part del treball que al llarg d’una dècada es realitza des de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna de la Universitat Ramon Llull per millorar la salut a l’escola. Alguns materials ja han estat publicats en altres formats i han donat suport a la formació de docents i gestors escolars. Altres són inèdits. Agrupats com Temes de prevenció de riscos a l’escola, veuen així la llum pública i es posen a disposició de totes les persones interessades en la prevenció dels accidents i la promoció de la salut a l’escola.

Editat per: Jordi Longás Mayayo

Jordi Longás Mayayo

Doctor i llicenciat en Pedagogia, educador social i enginyer tècnic agrícola. És professor de l’FPCEE Blanquerna i membre del grup d’investigació PSITIC (Universitat Ramon Llull), director de l’Observatori de Riscos Escolars Blanquerna i professor del màster en Prevenció de Riscos de l’IQS.