Camp de Tarragona: realitat metropolitana

Aproximacions a la problemàtica de la reestructuració de l’Administració Local a Catalunya

Jaume Renyer Alimbau

Camp de Tarragona: realitat metropolitana

Afegir al cistell

Preu: 9,02€

Col·lecció: El Tinter, núm. 8

ISBN: 978-84-89890-27-5

Nombre de Pàgines: 100

Mides: 17 x 24 cm

Enquadernació: En rústica

Data primera edició: Abril del 1999

Compartir aquesta pàgina a:

Camp de Tarragona: realitat metropolitana

Aproximacions a la problemàtica de la reestructuració de l’Administració Local a Catalunya

Jaume Renyer Alimbau

Aquest recull de treballs analitza la problemàtica de la complexitat de nivells d’administració a Catalunya i, en concret, al món local. S’aposta per la creació, per a l’àmbit territorial del camp de Tarragona, d’una nova entitat, de caràcter metropolità, amb capacitat d’assumir els reptes de gestió amb les grans infraestructures i els serveis públics, que per diversos motius cap dels altres ens (comarques, Diputació, ajuntaments aïlladament) no poden assumir.

Jaume Renyer Alimbau

Va néixer a Vila-seca (Tarragona) el 2 de gener de 1958. Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, ingressà al cos de secretaris d'administració local per oposició lliure l'any 1983. Ha estat secretari generatl dels ajuntaments del Vendrell i de Granollers, i des de fa deu anys desenvolupa aquest càrrec a l'Ajuntament de Reus. 

Des de l'any 1995 és professor associat a la Faculitat de Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili, on imparteix l'assignatura de Dret Local i Urbanístic Municipal. Ha publicat treballs especialitzats en dret administratiu local en el llibre Models de documents municipals, editat l'any 1990 pel Departament de Governació de la Generalitat, i en l'obra col·lectiva La contractació local, editat l'any 1991 per la Federació de Municipis de Catalunya. 

És autor amb Mònica Massó del llibre Perspectives d'una gestió integrada dels residus municipals. Proposta per al Camp de Tarragona: 1998-2008, publicat l'any 1998. Ha impartit nombrosos cursos i conferències relacionats amb el món local i amb el medi ambient. En l'actualitat és secretari de l'Associació Catalana d'Empreses de Valorització de Residus Sòlids Urbans. Obtingué el Premi d'Assaig Rovira i Virigli 1994 amb el llibre Catalunya qüestió d'edat: 25 anys d'independentisme català (1968-1993)

Recull de premsa

Blog de Jaume Renyer - 08/10/2016